Mẫu Slide Powerpoint Santosa

Mô tả

Thông số cơ bản:

  • Tổng cộng hơn 150 Slide được thiết kế chuyên nghiệp.
  • 5 phiên bản màu sắc khác nhau.
  • 30 Slides cho mỗi file.
  • Dễ chỉnh sửa icon, hình nền, màu sắc thương hiệu.
  • Tài liệu hướng dẫn đi kèm.

Thông tin bổ sung

Kích thước

1920 px×1080 px (Full HD)

Kiểu File

PPTX, PPT

Bản quyền

Quốc tế

Tài liệu hướng dẫn

There are no reviews yet.

Write a review

Your email address will not be published. Required fields are marked *