Mẫu Slide Powerpoint Bazero Healthcare

Mô tả

Thông số của file:

  • Tổng 60 slide.
  • 30 slide được thiết kế riêng cho mỗi file.
  • 2 tùy chọn màu sắc: sáng, tối.
  • 16:9 HD widescreen slide format (1920 x 1080 pixels).
  • Dễ dàng chỉnh sửa icon, màu sắc thương hiệu, hình ảnh.
  • Bao gồm rất nhiều ICON thiết kế đẹp mắt.
  • Bao gồm các Vector Shape, font chữ.
  • Có tài liệu hướng dẫn đi kèm.

Thông tin bổ sung

Kích thước

1920 px×1080 px (Full HD)

Kiểu File

PPTX, PPT

Bản quyền

Quốc tế

Tài liệu hướng dẫn

There are no reviews yet.

Write a review

Your email address will not be published. Required fields are marked *