Mẫu Slide Powerpoint Liquid

Mô tả

Liquia là một mẫu slide powerpoint thiết kế chuyên nghiệp hiện đại với bố cục rõ ràng từ slide đầu tới slide cuối. Mỗi file có 48 slide thiết kế riêng giúp bạn thoải mái trong việc trình bày nội dung thuyết trình.

Các hình ảnh, màu sắc đều có thể chỉnh sửa dễ dàng phù hợp với nhận diện thương hiệu riêng.

Thông tin cơ bản của file:

  • Tổng cộng 240 slide khác nhau.
  • 48 Slides cho mỗi File.
  • 16:9 full HD widescreen
  • Tất các icon, màu sắc, hình nền đều dễ dàng chỉnh sửa.
  • Hiện đại, đơn giản, thiết kế chuyên nghiệp.
  • Tài liệu đính kèm.

Thông tin bổ sung

Kích thước

1920 px×1080 px (Full HD)

Kiểu File

PPTX, PPT

Bản quyền

Quốc tế

Tài liệu hướng dẫn

There are no reviews yet.

Write a review

Your email address will not be published. Required fields are marked *