Mẫu Slide Powerpoint Parabot

Mô tả

Một mẫu Slide mới tuyệt vời cho kinh doanh, giới thiệu doanh nghiệp, giới thiệu sản phẩm, … được thiết kế logic từ slide đầu đến slide cuối chuyên nghiệp. Giúp cho bạn nhanh chóng hoàn thành bài slide của mình mà không cần phải nỗ lực.

Thông tin cơ bản:

  • 150 Slide được thiết kế riêng với 5 gam màu riêng biệt.
  • 30 Slide mỗi file.
  • Không cần phải dùng công cụ chuyên nghiệp như Photoshop để chỉnh ảnh.
  • Font miễn phí: Archivo Black, Roboto.
  • Chỉnh sửa màu sắc, hình ảnh theo độ nhận diện thương hiệu.
  • Tài liệu hướng dẫn đính kèm.

Thông tin bổ sung

Kích thước

1920 px×1080 px (Full HD)

Kiểu File

PPTX, PPT

Bản quyền

Quốc tế

Tài liệu hướng dẫn

There are no reviews yet.

Write a review

Your email address will not be published. Required fields are marked *