Mẫu Slide Powerpoint Casual Chuyên Nghiệp

Mô tả

Bạn muốn giới thiệu bản thân, bạn là chuyên gia và sắp đến buổi thuyết trình của bạn. Mẫu Slide Powerpoint Casual sẽ rất phù hợp với bạn với thiết kế đẹp và cực kỳ chuyên nghiệp.

Bạn có thể dễ dàng tùy chỉnh màu sắc, bố cục, hình ảnh theo độ nhận diện thương hiệu riêng một cách dễ dàng.

Thông tin cơ bản:

  • 50 Slide thiết kế chuyên nghiệp đầy đủ chức năng.
  • Định dạng PPT, PPTX phù hợp với mọi phiên bản Powerpoint
  • Chủ đề được thiết kế sẵn: biểu đồ, đồ họa, team, …
  • Sử dụng Smart Icon
  • Hiệu ứng chuyển cảnh được cài đặt sẵn
  • Chỉnh sửa màu sắc, hình ảnh theo độ nhận diện thương hiệu.
  • Tài liệu hướng dẫn đính kèm.

Thông tin bổ sung

Kích thước

1920 px×1080 px (Full HD)

Kiểu File

PPTX, PPT

Bản quyền

Quốc tế

Tài liệu hướng dẫn

There are no reviews yet.

Write a review

Your email address will not be published. Required fields are marked *