Mẫu Slide Powerpoint Hal Tech Science

Mô tả

Thông số cơ bản của file:

 • 30 Slide được thiết kế chuẩn HD.
 • Dễ dàng chỉnh sửa icon, hình ảnh, màu sắc thương hiệu.
 • Kích thước: màn hình rộng, tiêu chuẩn.

Bố cục của một file:

 • Master slides.
 • Elegant slide.
 • Quote and Product slides.
 • Team management slides.
 • Product desciption slides.
 • Professional company profile slides.
 • Perfect for product showcase and features.
 • Creative portfolio slides.

Thông tin bổ sung

Kích thước

1920 px×1080 px (Full HD)

Kiểu File

PPTX, PPT

Bản quyền

Quốc tế

Tài liệu hướng dẫn

There are no reviews yet.

Write a review

Your email address will not be published. Required fields are marked *