Mẫu Slide Educazone Educational

Mô tả

Thông số của file:

 • Tổng cộng 600 Slide.
 • 30 Slide thiết kế riêng cho mỗi File.
 • 20 Files .PPTX
 • 5 màu sắc chủ đề được thiết kế sẵn (Blue, Green, Orange, Red, Yellow).
 • Dễ dàng điều chỉnh icon, hình ảnh.
 • Phù hợp với màn hình rộng và tiêu chuẩn.
 • 2 chế độ: sáng, tối.
 • Tài liệu hướng dẫn đi kèm.

Bố cục của file:

 • Cover
 • About Us
 • Section Break
 • Meet The Team
 • Images Layout & Mockup / Portfolio
 • Flowchart & Data
 • Contact Us
 • Thank You Page
 • and many more…

Thông tin bổ sung

Kích thước

1920 px×1080 px (Full HD)

Kiểu File

PPTX, PPT

Bản quyền

Quốc tế

Tài liệu hướng dẫn

There are no reviews yet.

Write a review

Your email address will not be published. Required fields are marked *