Mẫu Slide Powerpoint Medical Equipment

Mô tả

Thông số cơ bản của file:

  • +30 slide được thiết kết chuyên nghiệp.
  • 36 Character position.
  • 30 chủ đề Vector.
  • Tỷ lệ 16:9 (HD screen).
  • 15 chủ đề màu sắc được thiết kế sẵn.
  • Giao diện: sáng, tối.
  • Dễ dàng thay đổi các biểu tượng, hình nền, hiệu ứng, màu sắc thương hiệu.
  • Có tài liệu hướng dẫn đi kèm.

Thông tin bổ sung

Kích thước

1920 px×1080 px (Full HD)

Kiểu File

PPTX, PPT

Bản quyền

Quốc tế

Tài liệu hướng dẫn

There are no reviews yet.

Write a review

Your email address will not be published. Required fields are marked *