Mẫu Slide Workout Đẹp Đơn Giản

Mô tả

Mẫu Slide Workout là một Slide sạch sẽ dùng để xây dựng kế hoạch, bài trình bày cho bạn.

Đây là mẫu trình bày kinh doanh phù hợp cho nhiều mục đích, chẳng hạn như: Gym, Fitness, giới thiệu công ty, doanh nghiệp, kinh doanh, dịch vụ vệ sinh, studio, tổ chức, tổ chức, portfolio, dự án và cũng có thể sử dụng cho mục đích cá nhân. Không cần sử dụng phần mềm bổ sung. Nó giúp tiết kiệm thời gian cho bạn!

File bao gồm:

 • 30 trang mới, sáng tạo, duy nhất
 • 5 mẫu màu được thiết kế riêng
 • Tỷ lệ màn hình rộng 16:9
 • Dễ dàng tùy biến
 • Dựa trên Vector
 • Chỉ cần kéo và thả để thay đổi nội dung
 • Sử dụng Font chữ miễn phí
 • Tổng cộng 150 trang

Định dạng mẫu:

 • 5 Microsoft PowerPoint .pptx (16:9)
 • 5 Màu sắc sẵn sàng
 • Tài liệu hướng dẫn đính kèm

Thông tin bổ sung

Kích thước

1920 px×1080 px (Full HD)

Kiểu File

PPTX, PPT

Bản quyền

Quốc tế, Việt Nam

Quyền sử dụng

Vĩnh viễn

Tài liệu hướng dẫn

There are no reviews yet.

Write a review

Your email address will not be published. Required fields are marked *