Mẫu Slide Powerpoint Cora V Medical

Mô tả

Thông số cơ bản của file:

 • Tổng cộng 1200 slide.
 • 30 Slide được thiết kế riêng mỗi Template.
 • 20 Files .PPTX
 • 20 Files .PPT
 • 5 chủ đề được thiết kế sẵn (Blue, Green, Purple, Red, Yellow)
 • Dễ dàng thay đổi icon, hình ảnh, hiệu ứng, hình nền.
 • 2 giao diện: sáng, tối.
 • Phù hợp màn hình rộng và tiêu chuẩn.
 • Có tài liệu hướng dẫn đi kèm.

Bố cục của file:

 • Cover
 • About Us
 • Timeline
 • Section Break
 • Meet The Team
 • Images Layout & Mockup / Portfolio
 • Data Chart
 • Contact Us
 • Thank You Page
 • and many more…

Thông tin bổ sung

Kích thước

1920 px×1080 px (Full HD)

Kiểu File

PPTX, PPT

Bản quyền

Quốc tế

Tài liệu hướng dẫn

There are no reviews yet.

Write a review

Your email address will not be published. Required fields are marked *