Mẫu Slide Powerpoint Sport Exercise Activity Đẹp

Mô tả

Ý tượng tạo ra mẫu Slide Powerpoint chuyên cho các bài thuyết trình chủ đề Gym, fitness mạnh mẽ đã giúp chúng tôi tạo ra mẫu Slide Sport Excercise Activity cực đẹp này.

Bạn dễ dàng tải về và chỉnh sửa theo nội dung và bộ nhận diện thương hiệu như màu sắc, logo, font chữ, hình ảnh, …

Mẫu slide này bao gồm:

  • 30 Slide được thiết kế riêng theo chủ đề.
  • Tỷ lệ 16:9 màn hình rộng.
  • Sử dụng Font chữ miễn phí.
  • Định dạng: PPTX và PPT.
  • Có tài liệu hướng dẫn sử dụng đi kèm.

Thông tin bổ sung

Kích thước

1920 px×1080 px (Full HD)

Kiểu File

PPTX, PPT

Bản quyền

Quốc tế, Việt Nam

Quyền sử dụng

Vĩnh viễn

Tài liệu hướng dẫn

There are no reviews yet.

Write a review

Your email address will not be published. Required fields are marked *