Mẫu Slide Powerpoint Workout 0.1 Mạnh Mẽ

Mô tả

Workout 0.1 là một mẫu Slide Powerpoint hoàn hảo dành cho các bài thuyết trình về chủ đề Gym, Fitness, kinh doanh, giới thiệu công ty. Tất cả các thành phần bên trong được thiết kế đầy đủ và trọn vẹn.

Mẫu Slide này bao gồm:

  • 10 File PPTX.
  • 60 trang Slide thiết kế độc lập trên mỗi file.
  • Tổng hơn 600 Slide.
  • Tỷ lệ khung hình rộng 16:9.
  • 5 chủ đề màu sắc và 2 giao diện diện Dark/Light.
  • Bao gồm File Vector Icon và Maps.
  • Font chữ miễn phí.
  • Tài liệu hướng dẫn chỉnh sửa đi kèm.

Thông tin bổ sung

Kích thước

1920 px×1080 px (Full HD)

Kiểu File

PPTX, PPT

Bản quyền

Quốc tế, Việt Nam

Quyền sử dụng

Vĩnh viễn

Tài liệu hướng dẫn

There are no reviews yet.

Write a review

Your email address will not be published. Required fields are marked *