Mẫu Slide Powerpoint Smart Chart Hiện Đại

Mô tả

Nếu bạn đang tìm kiếm cho mình những mẫu Slide với nhiều biểu đồ thì mẫu Slide Powerpoin Smart Chart sẽ là sự lựa chọn tốt nhất dành cho bạn. Với thiết kế phẳng, đơn giản bao gồm nhiều hình ảnh đồ họa biểu đồ đẹp dễ dàng chỉnh sửa và điều chỉnh dự vào số liệu.

Tổng quan về mẫu Slide này:

  • 40 File PPTx.
  • 20 mẫu Slide được thiết kế riêng.
  • 2 tỷ lệ màn hình 16:9 và 4:3.
  • 2 phiên bảo giao diện Dark và Light.
  • Đồ họa Infographic vẽ tay.
  • Font chữ miễn phí.
  • Bao gồm các Vector Icon.
  • Tài liệu hướng dẫn sử dụng đính kèm.

Thông tin bổ sung

Kích thước

1920 px×1080 px (Full HD)

Kiểu File

PPTX, PPT

Bản quyền

Quốc tế

Quyền sử dụng

Vĩnh viễn

Tài liệu hướng dẫn

There are no reviews yet.

Write a review

Your email address will not be published. Required fields are marked *