Graphs and Charts Mẫu Slide Chuyên Nghiệp

Mô tả

Mẫu slide chứa các biểu đồ báo cáo  chuyên nghiệp. Bạn dễ dàng hoàn thiện bài slide thuyết trình của mình với các mẫu biểu đồ báo cáo trong Graphs and Charts này.

Thông tin của Slide:

  • 30 Slide Powerpoint được thiết kế riêng biệt.
  • Kích thước màn hình chuẩn 16:9 Rentina.
  • 2 kiểu định dạng File: PPTX và PPT.
  • Dễ dàng chỉnh sửa màu sắc, logo, icon thương hiệu.
  • Sử dụng Font chữ miễn phí Arial.
  • Tài liệu hướng dẫn đi kèm.

Thông tin bổ sung

Kích thước

1920 px×1080 px (Full HD)

Kiểu File

PPTX, PPT

Bản quyền

Quốc tế

Quyền sử dụng

Vĩnh viễn

Tài liệu hướng dẫn

There are no reviews yet.

Write a review

Your email address will not be published. Required fields are marked *