Tải nhanh mẫu Slide Powerpoint Bis Đơn Giản

Mô tả

Được thiết kế đơn giản tối ưu dành cho buổi thuyết trình kinh doanh, sản phẩm, giới thiệu công ty,… Mẫu Slide Powerpoint Bis đem lại trải nghiệm tuyệt vời cho mỗi người khi bạn chỉ với vài thao tác đơn giản là có thể hoàn chỉnh bài thuyết trình.

Bạn có thể tùy chỉnh dễ dàng với vài thao tác kéo thả bạn có thể tùy chỉnh thương hiệu của mình nhanh chóng.

Thông tin cơ bản:

  • 30 Slide được thiết kế riêng.
  • Định dạng PPT, PPTX phù hợp với mọi phiên bản Powerpoint
  • Dễ dàng chỉnh sửa kéo thả.
  • Chỉnh sửa màu sắc, hình ảnh theo độ nhận diện thương hiệu.
  • Tài liệu hướng dẫn đính kèm.

Thông tin bổ sung

Kích thước

1920 px×1080 px (Full HD)

Kiểu File

PPTX, PPT

Bản quyền

Quốc tế

Tài liệu hướng dẫn

There are no reviews yet.

Write a review

Your email address will not be published. Required fields are marked *