Mẫu Slide Powerpoint Z-Gym Fitness Hiện Đại

Mô tả

Z Gym Fitness là mẫu giao diện Powerpoint hiện đại mạnh mẽ. Mẫu Powerpoint Template này phù hợp với các bài thuyết trình chủ đề Gym, Fitness, công nghệ, sức khỏe,…

Mẫu Slide này bao gồm:

 • 12 File PPTX.
 • 3 chủ đề màu sắc được thiết kế sẵn.
 • 2 giao diện Dark và Light.
 • 2 phiên bản màn hình rộng, tiêu chuẩn phù hợp với hầu hết màn hình thuyết trình.
 • Được cài đặt sẵn hiệu ứng, chuyển động.
 • Tài liệu hướng dẫn đi kèm.

Bố cục của mẫu slide này:

 • Trang Cover.
 • Trang trắng.
 • Trang Team.
 • Trang Mockup.
 • Các mẫu hình ảnh.
 • Đồ họa Infographic.
 • Trang Contact.
 • Trang Thank you page.

Thông tin bổ sung

Kích thước

1920 px×1080 px (Full HD)

Kiểu File

PPTX, PPT

Bản quyền

Quốc tế

Quyền sử dụng

Vĩnh viễn

Tài liệu hướng dẫn

There are no reviews yet.

Write a review

Your email address will not be published. Required fields are marked *