Mẫu Slide Powrepoint Marketing Buzeo Hiện Đại

Mô tả

Ngôn ngữ thiết kế sáng tạo nhấn mạnh vào sản phẩm, dịch vụ, công ty là điểm nổi bật của mẫu Slide Powerpoint Marketing Buzeo này. Bạn dễ dàng tùy chỉnh được thương hiệu như văn bản, màu sắc, hình ảnh, … chỉ với vài thao tác nhấc thả.

Thông tin cơ bản:

  • 100 Slide thiết kế riêng biệt độc lập, hiện đại.
  • 50 Slide mỗi file.
  • Ngôn ngữ thiết kế đơn giản.
  • Định dạng PPT, PPTX phù hợp với mọi phiên bản Powerpoint.
  • Chủ đề được thiết kế sẵn: biểu đồ, đồ họa, team, …
  • Hiệu ứng chuyển cảnh được cài đặt sẵn
  • Chỉnh sửa màu sắc thương hiệu.
  • Tùy biến màu sắc, hình ảnh
  • Tài liệu hướng dẫn đính kèm.

Thông tin bổ sung

Kích thước

1920 px×1080 px (Full HD)

Kiểu File

PPTX, PPT

Bản quyền

Quốc tế

Tài liệu hướng dẫn

There are no reviews yet.

Write a review

Your email address will not be published. Required fields are marked *