Mẫu Slide Powerpoint Stay At Home Infographic

Mô tả

Bạn đang cần một slide chuyên nghiệp hiện đại về chủ đề y dược/y tế. Mình giới thiệu với bạn mẫu Slide Powerpoint Stay At Home Infographic.

Thông tin cơ bản:

  • 30 Slide được thiết kế riêng với chất lượng HD.
  • Đầy đủ tính năng, hiệu ứng dành cho Powerpoint.
  • Font miễn phí.
  • Dễ dàng chỉnh sửa văn bản, tiêu đề, hình ảnh màu sắc với thao tác kéo thả đơn giản.
  • Tài liệu hướng dẫn đính kèm.

Thông tin bổ sung

Kích thước

1920 px×1080 px (Full HD)

Kiểu File

PPTX, PPT

Bản quyền

Quốc tế

Tài liệu hướng dẫn

There are no reviews yet.

Write a review

Your email address will not be published. Required fields are marked *