Mẫu Slide Powerpoint Mới Slafk

Mô tả

Một mẫu Slide Powerpoint đẹp chuyên dành để giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ công ty. Bạn sẽ tùy biến thương hiệu như màu sắc, hình ảnh, văn bản dễ dàng bằng phần mềm Powerpoint.

Thông tin cơ bản:

  • 30 Slide thiết kế hiện đại chuyên nghiệp.
  • Ngôn ngữ thiết kế đơn giản.
  • Định dạng PPT, PPTX phù hợp với mọi phiên bản Powerpoint.
  • Hiệu ứng chuyển cảnh được cài đặt sẵn
  • Chỉnh sửa màu sắc thương hiệu.
  • Tùy biến màu sắc, hình ảnh
  • Tài liệu hướng dẫn đính kèm.

Thông tin bổ sung

Kích thước

1920 px×1080 px (Full HD)

Kiểu File

PPTX, PPT

Bản quyền

Quốc tế

Tài liệu hướng dẫn

There are no reviews yet.

Write a review

Your email address will not be published. Required fields are marked *