Mẫu Slide Powerpoint Progressive

Mô tả

Thông số của File:

 • 30 slide độc đáo được thiết kế riêng.
 • 12 Files .PPTX
 • 12 Files .PPT
 • 3 chủ đề màu sắc được thiết kế sẵn.
 • 2 phiên bản: sáng, tối.
 • Màn hình rộng và cơ bản.
 • Dễ dàng điều chỉnh hình ảnh bằng nhấc thả.
 • Dễ dàng thay đổi màu sắc từng Slide hoặc cả File.
 • Tài liệu hướng dẫn đi kèm.

Bố cục của file:

 • Cover
 • Section Break
 • Welcome Message
 • Mockup
 • Chart
 • Process / Flowchart
 • Contact Us
 • Thank You Page
 • and more…

Thông tin bổ sung

Kích thước

1920 px×1080 px (Full HD)

Kiểu File

PPTX, PPT

Bản quyền

Quốc tế

Tài liệu hướng dẫn

There are no reviews yet.

Write a review

Your email address will not be published. Required fields are marked *