Mẫu Slide Powerpoint Pandemic

Mô tả

Thông số của file:

  • Hơn 30 slide được thiết kế sẵn theo chủ đề.
  • Kích thước: 1920×1080 Full HD
  • Định dạng: PPT, PPTX
  • Dễ dàng chỉnh sửa icon, màu sắc thương hiệu.
  • Tài liệu đính kèm.

Thông tin bổ sung

Kích thước

1920 px×1080 px (Full HD)

Kiểu File

PPTX, PPT

Bản quyền

Quốc tế

Tài liệu hướng dẫn

There are no reviews yet.

Write a review

Your email address will not be published. Required fields are marked *