Mẫu Slide Powerpoint New Normal

Mô tả

Thông tin cơ bản:

 • 30 Slide được thiết kế riêng độc đáo.
 • 10 Files .PPTX
 • 10 Files .PPT
 • 10 Files .Key
 • 5 chủ đề màu sắc được thiết kế sẵn (Blue, Green, Orange, Purple, Red)
 • Dễ dàng tùy chỉnh màu sắc, hình ảnh, icon.
 • 2 phiên bản: sáng, tối.
 • Màn hình rộng và tiêu chuẩn.
 • Hình động.
 • Tài liệu đính kèm.

Bố cục của file:

 • Cover
 • Section Break
 • Meet The Team
 • Images Layout
 • Mockup
 • Infographic
 • Contact Us
 • Thank You Page
 • and many more…

Thông tin bổ sung

Kích thước

1920 px×1080 px (Full HD)

Kiểu File

PPTX, PPT

Bản quyền

Quốc tế

Tài liệu hướng dẫn

There are no reviews yet.

Write a review

Your email address will not be published. Required fields are marked *