Mẫu Slide Powerpoint Meubly

Mô tả

Thông số cơ bản của file:

  • Hơn 150 slide được thiết kế sẵn.
  • 30 Slides đẹp mỗi file.
  • 5 chủ đề màu sắc khác nhau.
  • Kích thước màn hình rộng.
  • Chỉnh sửa icon, hình ảnh, màu sắc thương hiệu đơn giản.
  • Tài liệu hướng dẫn đính kèm.

Thông tin bổ sung

Kích thước

1920 px×1080 px (Full HD)

Kiểu File

PPTX, PPT

Bản quyền

Quốc tế

Tài liệu hướng dẫn

There are no reviews yet.

Write a review

Your email address will not be published. Required fields are marked *