Mẫu Slide Powerpoint Medicine Hospital Care

Mô tả

Thông số cơ bản của file:

  • 55 Slide được thiết kế riêng chuyên nghiệp đúng chủ đề sức khỏe.
  • Tỷ lệ 16x9HD, 4×3, Retina Ready
  • .PPTX files (Support PowerPoint 2010, 2013, 2016, 365, new)
  • Dễ dàng chỉnh sửa icon, hình ảnh, hiệu ứng, màu sắc theo thương hiệu của bạn.
  • Hỗ trợ tất cả Font chữ đẹp.
  • Tài liệu hướng dẫn đi kèm.

Thông tin bổ sung

Kích thước

1920 px×1080 px (Full HD)

Kiểu File

PPTX, PPT

Bản quyền

Quốc tế

Tài liệu hướng dẫn

There are no reviews yet.

Write a review

Your email address will not be published. Required fields are marked *