Mẫu Slide Powerpoint Medical Health Insurance

Mô tả

Thông số của file:

  • 30 slide được thiết kế riêng chuyên nghiệp.
  • Kích thước: 16:9
  • Dễ dàng chỉnh sửa icon, hình ảnh, hình nền, màu thương hiệu.
  • Tài liệu hướng dẫn đính kèm.
  • Sử dụng Font đẹp Roboto: https: //fonts.google.com/specimen/Roboto

Thông tin bổ sung

Kích thước

1920 px×1080 px (Full HD)

Kiểu File

PPTX, PPT

Bản quyền

Quốc tế

Tài liệu hướng dẫn

There are no reviews yet.

Write a review

Your email address will not be published. Required fields are marked *