Mẫu Slide Powerpoint Gorillaz

Mô tả

Trong file bao gồm:

  • 30 Slide khác nhau được thiết kế chuyên nghiệp.
  • Kích thước 16:9 (HD)
  • 50 XML (Color Themes) files included
  • 50 chủ đề màu sắc được thiết kế sẵn (Clean & Dark)
  • 30 Icon slides
  • Tài liệu hướng dẫn đính kèm.

Thông tin bổ sung

Kích thước

1920 px×1080 px (Full HD)

Kiểu File

PPTX, PPT

Bản quyền

Quốc tế

Tài liệu hướng dẫn

There are no reviews yet.

Write a review

Your email address will not be published. Required fields are marked *