Mẫu Slide Powerpoint Clinic

Mô tả

Thông số cơ bản của file:

  • Tổng 180 được thiết kế riêng hiện đại.
  • 6 file PPTX.
  • 30 Slide mỗi file.
  • 2 phiên bản: sáng, tối.
  • Kích thước rộng 16:9.
  • Dễ dàng chỉnh sửa icon, hình ảnh kèm theo.
  • Hướng dẫn sử dụng đính kèm.

Thông tin bổ sung

Kích thước

1920 px×1080 px (Full HD)

Kiểu File

PPTX, PPT

Bản quyền

Quốc tế

Tài liệu hướng dẫn

There are no reviews yet.

Write a review

Your email address will not be published. Required fields are marked *