Mẫu Slide Powerpoint Antelope

Mô tả

Đây là mẫu Slide được thiết kế dành riêng cho những người thích sự sáng tạo. Tôn vinh các tính năng nổi bật của sản phẩm. Bạn có thể sử dụng nó cho những đối tác, thuyết trình chuyên về sản phẩm.

Thông số cơ bản:

  • 30 Slide được thiết kế riêng.
  • 12 Files .PPTX
  • 3 chủ đề màu khác nhau được thiết kế sẵn.
  • Sử dụng Full HD hoặc chế độ cơ bản.
  • Tài liệu đính kèm.

Thông tin bổ sung

Kích thước

1920 px×1080 px (Full HD)

Kiểu File

PPTX, PPT

Bản quyền

Quốc tế

Tài liệu hướng dẫn

There are no reviews yet.

Write a review

Your email address will not be published. Required fields are marked *