Mẫu Slide Powerpoint Airea

Mô tả

Thông số của file:

 • Tổng cộng 1200 slide.
 • 30 Slide được thiết kế riêng mỗi Template.
 • 20 Files .PPTX
 • 20 Files .PPT
 • 5 chủ đề màu sắc khác nhau (Blue, Green, Purple, Red, Yellow).
 • Dễ dàng thay đổi màu sắc nhận diện thương hiệu (based on themes Color)
 • Thay đổi hình ảnh, hình nền chỉ với thao tác nhấc thả.
 • 2 chế độ: sáng, tối.
 • Màn hình rộng và tiêu chuẩn.
 • Có tài liệu hướng dẫn.

Bố cục của file:

 • Cover
 • Section Break
 • Meet The Team
 • Images Layout / Portfolio
 • Mockup
 • Contact Us
 • Thank You Page
 • and many more…

Thông tin bổ sung

Kích thước

1920 px×1080 px (Full HD)

Kiểu File

PPTX, PPT

Bản quyền

Quốc tế

Tài liệu hướng dẫn

There are no reviews yet.

Write a review

Your email address will not be published. Required fields are marked *