Chart Powerpoint Mẫu Mới Đơn Giản

Mô tả

Mẫu Slide chuyên biểu đồ báo cáo giúp bạn nhanh chóng hoàn thành bài thuyết trình báo cáo chỉ số. File mẫu Slide Chart Powerpoint này dành cho Marketing, Sale, quản lý,…

Thông số cơ bản của mẫu slide này:

  • 1000 Icon dễ dàng chỉnh sửa.
  • Chuyển động hiệu ứng được cài đặt sẵn.
  • Tỷ lệ file 16:9.
  • Dễ dàng tải về và chỉnh sửa theo ý của mình.
  • Font chữ chuyên nghiệp đính kèm.
  • Tài liệu hướng dẫn sử dụng đính kèm.

Thông tin bổ sung

Kích thước

1920 px×1080 px (Full HD)

Kiểu File

PPTX, PPT

Bản quyền

Quốc tế

Quyền sử dụng

Vĩnh viễn

Tài liệu hướng dẫn

There are no reviews yet.

Write a review

Your email address will not be published. Required fields are marked *